Türkiye’nin Mermer İhracatındaki Yeri, Konumu, Önemi!

Çok çeşitli ve oldukça büyük bir miktarda mermer rezervine sahip olan Türkiye, dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alır. Bu anlamda Türkiye’nin mermer ihracatındaki yeri birçok kişiyi de yakından ilgilendirir.

Türkiye, sahip olduğu bu kaynaklara ilaveten her geçen gün gelişen sanayisi ve üretim alanında kullanmış olduğu teknoloji ile de dünyanın en önemli doğal taş üreticileri arasında kendisine yer bulur. Türkiye’nin doğal taş ve mermer üretimi son yıllarda oldukça büyük bir artış göstermiş ve bu durum da ihracat verilerine olumlu manada yansımıştır. Türkiye’nin sahip olduğu rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmış bulunur. Bu rezervlerin yoğunlaştığı iller; Afyon, Bilecik Balıkesir, Denizli, Muğla, Amasya, Elazığ ve Diyarbakır şeklindedir. Türkiye’de 80’in üzerinde değişik yapıda ve 120’nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervinin olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye’nin Mermer İhracatındaki Yeri

Bir ülkenin kalkınması ve geleceğine yön vermesi konusunda zengin hammadde kaynaklarına sahip olması oldukça önemli bir konuyu gündeme getirir. Bu kapsamda Türkiye’nin mermer ihracatındaki yeri irdelendiğinde, toplam rezervi yaklaşık olarak 5,2 milyar m³, yani 13,9 milyar ton olan Türkiye’nin dünyadaki doğal taş rezervlerinin 40’ına sahip olduğu görülür. Türkiye, yaklaşık olarak 1,6 milyar ton civarındaki görünür rezerv miktarı ile dünyanın mermer ihtiyacını bugünkü hızı ile 80 yıl karşılayabilecek potansiyele sahip bulunur.

Bu anlamda Türkiye dünya doğal taş, yani mermer üretimi konusunda 7. sırada yer alırken, mermer ihracatı konusunda ise 8. sırada yer alır. Türkiye’nin doğal taş konusunda ihracatı sürekli bir artış eğiliminde olmasına rağmen henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bugünün mevcut rezervleri göz önüne alındığında Türkiye’nin sahip olduğu rezervlerin sadece %1’lik kısmını kullandığı gerçeği ortaya çıkar. Doğal taş ihracatında en önemli pay, %72’lik oran ile işlenmiş mermer ürünlerine aittir.

Türkiye’nin Mermer İhracatının Artması İçin Alınması Gereken Önlemler

Dünya genelinde çevreye verilen önemin her geçen gün artarak devam etmesi ve günümüzde modern yaşamın beraberinde getirdiği sorunlar nedeniyle toplumlarda doğal yapı malzemelerinin kullanımına yönelik bir eğilim ortaya çıkar. Bu durum da rezerv bakımından oldukça önemli bir konumda olan Türkiye’nin mermer ihracatının artacağını gösterir. Bunun öncesinde ise Türkiye’nin mermer ihracatının artması için alınması gereken önlemler konusunun ele alınması gerekir.

  • Bu kapsamda özel sektörde çalışan idari, teknik ve işçi statüsünde yer alan personelin eğitim seviyesi yükseltilmelidir.
  • Yurt dışında bu sektörde faaliyet gösteren büyük şirketlerle işbirliği yapılmalıdır.
  • Yurt dışında işlenmiş mermer ürünlerinin tanıtımı oldukça etkili bir şekilde yapılmalıdır.
  • İnternet ortamında gerek tanıtım gerekse pazarlama faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülmelidir.
  • Yurt dışında önemli noktalara mağaza ve depolar açılarak tanıtım ve zamanında teslimat olanakları sağlanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir